Předprodej diáře 2022. K objednávce >>> tudy.

Růže a nový diář

Když jsem na jaře začala přemýšlet o novém diáři na rok 2022, měla jsem už určitou představu jak by měl vypadat. Přesto mě pořád něco drželo zpět, abych se do tvoření naplno pustila… ten vnitřní hlas jsem uposlechla a dala tomu ještě čas.

Proč jsem pro rok 2022 vybrala růži?

Zanedlouho se ta mozaika začala sama skládat – téma očkovaní a neočkovaní, a z toho plynoucí boj o pravdu. K tomu blížící se volby a znovu boj o to, kdo má pravdu, kdo je ten lepší. Hádky, rozepře, obviňování. Velmi emotivní nálada ve společnosti…

A pak ten kontrast, když jsem pohlédla na rozkvétající zahradu, květy bezu černého, heřmánku nebo růží svraskalých – venku vonělo jaro a v mnohých lidských myslích byl boj. Vůně růže mi přivanula inspiraci a ta byla den ode dne silnější a naléhavější: postavit celý diář jen na jedné rostlině. A ne ledajaké. Na růži. Té, která probouzí lásku.

Růže probouzí lásku

Nemám tím na mysli, že tou pravou cestou je začít bojovat láskou. Láska pouze je a to je její poselství. Pak se totiž boj vytratí zcela přirozeně. Nemusíme nikoho přesvědčovat o své pravdě, ani bojovat, ale nechat v sobě rozprostřít lásku.

…jenomže pro nás lidské bytosti je mnohdy těžké přijmout názor druhé strany a respektovat někoho druhého. Především sebe samé – ve své pravé podstatě, která je utkaná z jemného neviditelného přediva. A tím je zase láska.

Častokrát zažijeme ono příjemné plynutí naší mysli. Pak máme pocity, že vše je v pořádku. Tehdy vnitřně víme, že nemusíme dělat nic jinak. Ani o tom není třeba přemýšlet a vyvíjet nějaké úsilí, které by toto naše vnitřní vědění posílilo. Zkrátka jen jsme. V přítomnosti.

Takový požehnaný čas netrvá věčně. Plynule přejdeme do další reality. Někdy nás něco vytrhne rychleji, jindy pomaleji. A už se zase vezeme na té druhé vlně… Ta může vypadat jako pochybnosti, obviňování, zlost, výčitky, atd.

A pak si možná sami pro sebe položíme otázku, kde je ten krásný stav, který jsme ochutnali? Kam se podělo to hezké naplněné láskou a radostí tryskající přímo z našeho srdce?

Kritická mysl možná namítne, že si takový stav ani nezasloužíme prožívat a bude nás chtít ukotvit v tom bahýnku, kam beztak patříme…

Nebo to můžeme udělat jinak

Připomínat si, že kritická mysl je sice naší součástí (a tak je to v pořádku), ale že není naší povinností jí věnovat příliš pozornosti. Uvědomit si, že mysl má jistou převahu v tom, jak jsme nastavení, ale nemusíme ji za každou cenu poslouchat.

Vnímat své myšlenky

Když nám mysl přinese nějaké ne příliš příjemné tvrzení, můžeme prověřit, odkud tato myšlenka pochází. Pravděpodobně bude mít kořeny v nějakém ublížení, bolesti (možná i z dětství), nepochopení. Můžeme tu myšlenku v sobě živit a posílit svou roli oběti nebo z ní můžeme vystoupit a nezabývat se tímto projevem toxicity.

Dosytit své vlastní potřeby

Jestli často podléháme vrtochům své mysli, bývá to signálem, že o sebe ne zcela dostatečně pečujeme (mám tím na mysli nejen péči o své tělo, ale i duši). Pak mnohem snadněji sklouzneme k posuzování druhých i sebe sama.

Otevíráme zakořeněnému smýšlení pomyslné dveře. Jednou z cest, jak se vymanit z tohoto začarovaného kruhu, je pečovat o své potřeby. Může to být cokoli, čím sami sobě projevujeme láskyplnost.

My ženy jsme přirozeně pečující bytosti. Záleží nám na tom, aby se naši blízcí cítili milovaní. Je pro nás důležité vytvořit útulný domov. Někdy ale v tom shonu zapomínáme na sebe samé…

Může to být těžké, ale ne nemožné

V oboru aromaterapie je růže pokládána za rostlinu, která v našem nitru kultivuje láskyplnost, ženskost, poskytuje nám emoční podporu a hojí rány na duši. Učí nás nesobecké lásce. Tímto jemným působením se učíme naslouchat své duši, přijmout svou jedinečnost.

Pak pocítíme inspiraci, vděčnost a soulad. Jsme přirozeně tvůrčí, uvolněné, žijeme v důvěře a lehkosti. Život nám dává smysl a naplňuje nás radostí. Máme nadhled, umíme být spontánní a jsme šťastné.

Abychom vám v tom hledání voňavé půdy pod nohama v příštím roce pomohly, připravily jsme pro vás tentokrát růžový Můj bylinkový diář. Podpoří vás na vaší cestě láskyplnosti a zdravém vztahu k sobě samým i ostatním.

Dvanáct poselství růže

Vnímám, že pravá cesta vedoucí k láskyplnosti není podporována strachem ani vyvoláváním obav.

V novém bylinkovém diáři najdete 12 růžových receptů a poselství růže. Přinesou vám harmonii na duši, poskytnou vám oporu ve chvílích, kdy vám bude těžko a dají vám klíč, který vás posune blíže vaší pravé láskyplné podstatě.

Můj bylinkový diář si můžete pořídit na této stránce, kde se dozvíte i další podrobnosti. Těšíme se, že vám nový diář udělá radost a přinese opět spoustu hezké inspirace po celý rok 2022.

Linda a Jana
Spojuje nás zájem o tvoření, zahradu, lásku k přírodě. Potkaly jsme se před lety, aby nás později spojilo ještě větší pouto - tvoření bylinkového diáře, na kterém teď právě pracujeme. Ale v hlavě máme spoustu dalších nápadů a věříme, že se vám budou líbit. Více o nás si přečtěte tady.>>
Komentáře